Zuid-Afrika

In 2007 heeft de Vebego Foundation zich verbonden aan een eerste project in Zuid-Afrika: de realisatie van het Mziki Agri Village. Dit was een initiatief van Peter Cornelius, een blanke boer die zijn land ter beschikking stelde om 385 huizen te bouwen voor de veelal arme zwarte bevolking, die vaak nog in primitieve omstandigheden leven.

 

Door de jarenlange apartheidspolitiek in Zuid-Afrika waren de bewoners van het gebied eerder vijanden dan goede buren. Middels het Peace & Development Programma is met een groep van 85 bewoners gewerkt aan wederzijds respect, waardering en vertrouwen. Dit was van belang voor het laten slagen van het project.

Zuid Afrika Head
Informatie projecten

Projecten in Zuid-Afrika

Voorgaande projecten
2007-2008: Bouw huizen

In 2007 en 2008 hebben collega’s van Vebego, samen met Habitat for Humanity en lokale bouwvakkers, gebouwd aan 140 huizen. Hierbij was het uitgangspunt dat de gemeenschap uiteindelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk zou worden. Door de aanwezigheid in het gebied en uit nader onderzoek bleek dat de bewoners, naast een woning, twee basisbehoeften hadden: voedsel en werk.

2009-2010: Moestuinproject: educatie en werk

Om zelfvoorzienendheid te stimuleren heeft de Foundation gedurende twee jaar een opleidingsproject ondersteund om gezinnen te onderwijzen over het verbouwen van voedsel in moestuinen. Deze 30 gezinnen hebben hun kennis weer doorgegeven aan andere gezinnen. Daarnaast heeft de Vebego Foundation gezorgd voor een ‘hekkenmachine’. De hekken waren nodig om de moestuinen te beschermen tegen loslopende en grazende dieren. Tevens zorgde de inzet van deze ‘hekkenmachine’ voor banen.

2010-2013 Scholenproject in Springvale

Tijdens de eerdere bouwreizen bezochten we steeds scholen in de regio. Tijdens die bezoeken viel het grote aantal kinderen per klaslokaal, het koken in open lucht en lekkende daken op. Na een inventarisatie van de behoeften van de scholen, heeft de Vebego Foundation de samenwerking gezocht met Project Build. Dit is een sociaal ondernemer die de ouders van de kinderen inzet bij de bouwwerkzaamheden. Zo kreeg de school een duurzaam, sterk gebouw en leerden de ouders praktische bouwvaardigheden, ook om het onderhoud van het gebouw te waarborgen. De gezondheid van zowel kinderen als medewerkers nam aanzienlijk toe door de betere, hygiënischere omstandigheden in klaslokalen en keukens.