Zuid-Afrika

In 2007 heeft de Vebego Foundation zich verbonden aan een eerste project in Zuid-Afrika: de realisatie van het Mziki Agri Village. Dit was een initiatief van Peter Cornelius, een blanke boer die zijn land ter beschikking stelde om 385 huizen te bouwen voor de veelal arme zwarte bevolking, die vaak nog in primitieve omstandigheden leven.

Door de jarenlange politieke situatie in Zuid-Afrika waren de bewoners van het gebied eerder vijanden dan goede buren. Door het Peace & Development Programma is met een groep van 85 bewoners gewerkt aan wederzijds respect, waardering en vertrouwen. Dit was van belang voor het laten slagen van het project.

Zuid Afrika Head

Projecten in Zuid-Afrika

2010-2013 Scholenproject in Springvale

Tijdens de eerdere bouwreizen bezochten we steeds scholen in de regio. Tijdens die bezoeken viel het grote aantal kinderen per klaslokaal, het koken in open lucht en lekkende daken op. Na het ophalen van de behoeften van de scholen heeft de Vebego Foundation de samenwerking gezocht met Project Build. Dit is een sociaal ondernemer die de ouders van de kinderen inzet bij de bouwwerkzaamheden. Zo kreeg de school een duurzaam, sterk gebouw en leerden de ouders praktische bouwvaardigheden, ook om het onderhoud van het gebouw te kunnen blijven doen. De gezondheid van zowel kinderen als medewerkers nam aanzienlijk toe door de betere, hygiënischere omstandigheden in klaslokalen en keukens.

2009-2010: Moestuinproject: educatie en werk

Om het 'zorgen voor jezelf' te stimuleren heeft de Vebego Foundation gedurende twee jaar een opleidingsproject ondersteund om gezinnen te onderwijzen over het verbouwen van voedsel in moestuinen. 30 gezinnen hebben hun kennis weer doorgegeven aan andere gezinnen. Daarnaast heeft de Vebego Foundation gezorgd voor een ‘hekkenmachine’. De hekken waren nodig om de moestuinen te beschermen tegen loslopende en grazende dieren. Ook zorgde de inzet van deze ‘hekkenmachine’ voor werk.

2007-2008: Bouw huizen

In 2007 en 2008 hebben collega’s van Vebego, samen met Habitat for Humanity en lokale bouwvakkers, gebouwd aan 140 huizen. Hierbij was het uitgangspunt dat de gemeenschap uiteindelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk zou worden. Door de aanwezigheid in het gebied en uit onderzoek bleek dat de bewoners, naast een woning, twee basisbehoeften hadden: voedsel en werk.

Ga ook mee op bouwreis

Wil jij – samen met ons – impact maken en zo bijdragen aan een betere dag van morgen? Meld je hier aan om mee te gaan voor een volgende bouwreis.

Bouw mee!
Bouwreis Head